Aktivum

 

Aktivum är en Daglig Verksamhet för personer med Asperger syndrom i Malmö.  

De söker efter lämpliga arbetsuppgifter för sina deltagare. Bl.a. passar olika former av kontorsuppgifter bra.
Det tog jag fasta på och tog kontakt med dem, för att diskutera ev. samarbete. Det hela resulterade i att
de bl.a. har hjälpt till med att sortera in läromedel i pärmar och att spiralbinda arbetshäften.
De har utfört arbetet med mycket gott resultat.

Jag vill passa på att framföra ett STORT tack till ALLA på Aktivum för
Era arbetsinsatser och hoppas på fortsatt samarbete.

 

Liz Åkesson