Artikel i Gula Pressen sida 10 och 11

Artikel i Specialpedagogisk tidskrift