Babygympa 5 mån - 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi jobbar med barnens sinne, motorik och uppfattningsförmåga på ett roligt och inspirerande sätt.

Vi jobbar med medvetenhet och rumsuppfattningen, att hitta sin kropp och dess funktion, att lära sig

vara i en grupp och utvecklas socialt, dela med sig och vänta på sin tur och utveckla sin självkänsla

och självständighet. Tillsammans får ni en mysig stund i grupp med fler barn och föräldrar samtidigt

som ni ger ert barn bra förutsättningar till motoriskutveckling.

·         Tyvärr har vi ingen lokal för tillfället

         Min bakgrund är idrottslärare och fritidspedagog.

     

  

    Tel. 0709-419514

    Mail: cecilia@pedagogiskaideer.se