Barngympa för 2-6 åringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder era barn ett roligt och inspirerande sätt att utveckla sina motoriskafärdigheter i form av lustbetonad lek

Att på ett roligt och inspirerande sätt utveckla sina motoriska färdigheter i form av lustbetonad lek.
Barnens motorik har stor betydelse för barnens övriga inlärning. Leken är det viktigast redskapet vi
har att använda oss av. Den främjar barns kroppsliga funktioner, deras sätt att hantera relationer,
handlingar, problem och konflikter. De lär sig sociala normer och roller och utvecklar sin identitet
och självkänsla. Leken tvingar även barnen att träna sin kommunikativa förmåga och våga uttrycka
känslor och fantasi. I leken stimuleras barnets alla sinnen.
Med en medvetenhet av detta formar jag roliga och lärorika stunder för barnen.

 Min bakgrund är idrottslärare och fritidspedagog.

   Tyvärr har vi ingen lokal för tillfället     

 

För anmälan ring eller maila Cecilia på:
 

Tel. 0709-419514
 

Mail: cecilia@pedagogiskaideer.se