Länkar

 

                     Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

                             Särnät, www.sarnat.se

                             Hargdata AB, www.hargdata.se

                             Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - SLFF, www.slff.se

                             Administration av litterära rättigheter i Sverige - ALIS, www.alis.org

                                                         
                             Lärum, www.larum.fi

                             Särvux Malmö, www.malmo.se/sarvux

                                   Jennys konst, http://sites.google.com/site/jennyskonst
                                    Mr Mattias English School Kambodja, http://kambodjaskola.blogg.se

                            

                            Vi fråntar oss ansvaret för innehåll, korrekthet och information på ovanstående webbplatser