Oxytocin kallas lugn -och ro hormon, vårt ”måbrahormon”. Det påverkar välbefinnandet och vår förmåga till avkoppling. Det hjälper oss att fungera i sociala sammanhang tillsammans med andra människor. Under vissa förhållande kan oxytocin öka läkningshastigheten för skador. Oxytocinet har även en mängd andra positiva egenskaper, som att det sänker puls och blodtryck, minskar smärta, stimulerar läkning och tillväxt, ökar välbefinnande och minskar stress samt minskar rädsla och ökar social interaktion. Ett djur kan frigöra oxytocin hos en människa, som i sin tur kan förhöja halten av oxytocin hos djuret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka