Pedagoghundsekipage

Hur kan vi vara resurs i er verksamhet?

Vad är ett pedagoghundsekipage?

Pedagoghunden arbetar tillsammans med sin förare som har lärarlegitimation och är utbildad pedagog. Tillsammans jobbar dom med olika pedagogiska uppgifter. Kan jobba i alla olika verksamheter där pedagogiska uppgifter kan formas. Hund och förare har genomgått utbildning hos Svenska terapihundsinstitutet i Stockholm som sträcker sig över ca 1år. Hundarna har varit på praktik verksamheter i minst 50 timmar.

Varför ha ett pedagoghundsekipage i verksamheten?

·         Kan skapa mervärde på många olika sätt. En pedagoghund är mer kravlös vän, den tycker om dig som du är.

·         Med lektioner/övningar med oss kan vi höja motivationen till inlärning/aktivitet.  Att leka fram det och göra det med en tredje part brukar vara mycket lättare att få motivationen att höjas.

·         En pedagoghund kan inspirera till att våga leka. Många barn har svårt att leka med andra, samspelet behöver utvecklas. Att leka med en hund är kravlöst ingen som säger emot och man vågar säga vad man tycker och hur man själv skulle vilja göra leken.

·         Kan skapa studie och en må bra känsla.

·         Jobba med konflikt och mobbing och utanför skap, med hjälp av hunden stärks gruppen och klassen när de har något gemensamt.

·         Kan hjälpa till vid högläsning.

·         Ökar livskvalité

En liten tillbakablick

 

 

 

 

 

 

 

"Må bra hormon"

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du följa oss på Facebook

 

 

 

 

                      

                                

Referenser

 PedagogHunden är varumärkesskyddat från 1 maj 2013 av eQuality/Svenska Terapihundsinstitutet.