Presentation

Liz Åkesson

Jag har arbetat med personer med utvecklingsstörning i 30 år som bl.a. arbetsterapeut, föreståndare inom Daglig Verksamhet och som speciallärare på träningsskolenivån inom obligatoriska särskolan och numera inom vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning (Särvux).

Under de år som jag har arbetet inom de olika skolformerna, har jag upptäckt hur svårt det är att hitta bra läromedel och vilken tid det tar att själv producera lämpligt material.

Hösten 1999 tog jag kontakt med Specialpedagogiska institutet och undersökte om fler kunde ha nytta av det material jag hade gjort. Jag ansökte om produktionsstöd hos SIT och det blev beviljat. Det resulterade i läromedlet ”Tvätt och klädvård”.

Jag har fått ytterligare produktionsstöd vilket har gjort det möjligt för mig att sammanställa läromedlen ”Caféverksamhet” ,”Må Bra till kropp och själ”, "Vuxenliv" och "Hygien och egenvård".

Dessutom har jag och Hargdata AB fått produktionsstöd till läromedlet “Skriva med symboler”, som vi har utvecklat tillsammans.

Det senaste läromedlet är "Arbetsbok till SymWriter" som är ett material till de personer som vill lära sig enklare ordbehandling med hjälp av bildstöd.

Tanken bakom de läromedel jag har utvecklat är, att alla personer i en grupp skall kunna arbeta med samma övningar oavsett om de är läskunniga eller behöver bildstöd.

Läromedlen är framför allt tänkta att användas inom den obligatoriska särskolan och inom grundläggande särvux (vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning ). Men det har visat sig att de även har kommit till nytta inom Daglig Verksamhet, LSS-boende, psykiatrin, LVU-hem, folkhögskolor och habiliteringsverksamheter.

Jag håller även kurser i dataprogrammet Communcate, Sym Writer och arbetsmaterialet "Skriva med symboler".

Vi har ett samarbete med Lärum i Finland som omarbetat läromedlet "Vuxenliv" till svensk-finska förhållanden.

För mer information, gå in under Läromedel, Tjänster och Kurser.

 Cecilia Åkesson

Jag är dotter till Liz och har under hela min uppväxt träffat personer med funktionshinder genom mammas jobb.

Jag är utbildad fritidspedagog och idrottslärare. Jag har även en instruktörsutbildning inom Fitnessbranschen (spinninginstruktör). Andra utbildningar/kurser jag har med mig är MTI, Idrott och fysisk aktivitet - ur ett delaktighetsperspektiv och diverse dagsutbildningar inom Fitnessbranschen.

Jag har arbetat som konsulent/ instruktör inom föreningslivet och startat upp barnverksamheten inom motorik och rörelse på Bellevuestadion jobbade även där med olika projekt med bl.a. särskolor i Malmö som önskat mer motorik- och rörelseträning.

Min erfarenhet av personer med funktionshinder har jag fått bl.a. genom att ha varit ledare inom handikappridning, varit personlig assistent, arbetat flera somrar på koloniverksamhet för barn/ungdomar och att jag är kontaktperson.

Dessutom har jag samarbetat med olika verksamheter, tex OMS-Fritid och Barnhabiliteringen. Där har jag haft grupper i fysisk träning för barn/ungdomar/vuxna med funktionshinder på kvällstid.

Just nu arbetar jag som fritidspedagog på en hemvist för barn med rörelsehinder.

Jag har skrivit ett idéhäfte som heter "Motorik & Rörelseglädje" och ett som heter "Att använda utmaningar som arbetssätt".

För mer information, gå in under Tjänster, Läromedel och Spinning