Referenser

 

"Så anpassar Du inlärningsmaterial efter elevernas förutsättningar" i Stockholm
arrangör var Conductive.

"Träning av färdigheter inför vuxenlivet" i Helsingfors och Nykarleby, Finland
arrangör var Lärum Förlag och FDUV.

" Att använda materialen Må bra till kropp och själ samt Caféverksamhet" 
Pedagogiskt café hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Örebro

" Att använda materialen Må bra till kropp och själ samt Caféverksamhet"
   Pedagogiskt café hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Västerås.

 "Läromedel till datorprogrammen Communicate: In Print och SymWriter" ID-dagarna 2011 i Uppsala.

"Ökad självständighet och delaktighet i skolan med hjälp av symbolstöd" Framtidens Lärande 2012 i Nacka.

" Att skriva med SymWriter - Att använda symbolstöd" i Åbo, Helsingfors och Vasa.
  Arrangör Lärum/FDUV  18 - 20 mars 2013