Referenser

När barnen låser sig eller har brutit ihop och inte vill, så kan Cecilia med hundens hjälp komma in i barnens värld och lugna och hjälpa till, barnen blir lugna av hunden och barnen visar nästan mer empati mot hunden än vad de gör mot människor. Barnen vill gärna vara med och göra aktiviteter med Cecilia och hunden och vid sagoläsning sitter alltid några av barnen och klappar på hunden. Det blir en ännu lugnare stund.
Hunden används som ett verktyg och lockar barnen att vara delaktiga i aktiviteterna, speciellt de barn som tvekat eller sagt nej i vanliga fall. Det känns som att det är fyra extra ögon som får syn på händelser och när det blir konflikter eller liknande, känner Bex eller douglas att något är på gång och hjälper till på sitt sätt. Måste upplevas.
Det är helt enkelt fantastiskt att få ha ett pedagoghundsekipage i verksamheten!

Pedagogerna på Ur och skur Solstrålen

 

Jag läser mycket bättre för hunden för då är jag lugn.

Jag tror jag fattar, mattespelet var kul och jag fick hjälpa Douglas. Hade kunnat gå i skolan till 19, om jag bara fått ha hund på schemat.

Elever på Skegrieskolan

 

En av pojkarna hade kommit hem och deklarerat att "vi måste ringa till X och berätta att jag inte är rädd för hundar längre" för "idag hoppade en hund över mig!".
Vi la barnen på rygg i en ring och hunden hoppade över.

"Flinga (en hund som en av flickorna känner) kan inte följa med till kossan för hon skulle inte orka med så många barn... Douglas kan för det är hans jobb..."

Kloka ord från barn på Kossans förskola

 

Cecilia har under hösten, tillsammans med sina hundar Bex och Douglas, på ett naturligt och lyhört sätt blivit en del av vår torsdagsverksamhet på Kossan.
Genom sin pedagogiska kompetens och iakttagelseförmåga har Cecilia visat att hon med ett utforskande arbetssätt hittar vägar fram till såväl individer
 i barngruppen, som dess helhet. Jag kan se hur Cecilia med hundarna som pedagogiskt verktyg lockar fram en aktiv "härvaro" hos barnen vilket skap ar en
god grund för att iaktta, kommunicera och upptäcka.

När vårt samarbete med Cecilia inleddes var flera av barnen mycket reserverade gentemot hundar. Det har varit häpnadsväckande att se hur detta förändrats
från en gång till en annan (i vissa fall från en timme till nästa). Barnen har i sin egen takt kunnat bearbeta och utforska hundarna och sina känslor för dem i
en trygg social miljö med ett tydligt stöd i Cecilia.

Hundarna har kommit att representera olika saker för olika barn i verksamheten vilket tyder på en god individuell kontakt med barnen samt en god förmåga
att ingå och kommunicera med ett redan existerande arbetslag.

Åsa Tranberg, Pedagog

 

Tillbaka