Utmaningar


 
 

 

Detta är ett idéhäfte för pedagoger i förskola, skola, särskola och handledare inom handikappomsorgen, om hur man kan arbeta med utmaningar. Utmaningar är ett arbetssätt där man i grupp löser olika uppgifter. Det är ett lustbetonat sätt att lära sig saker, eftersom man gör det i form av lek, tävling och tillsammans med andra.

En av grundtankarna i detta koncept är ”att alla kan delta på sina villkor”. En annan grundtanke är att leken har många möjligheter till naturliga träningsmoment. Det kan vara lättare att motivera en person att leka, än att sitta still och lära sig genom böcker eller annat. Att använda utmaningar som arbetssätt främjar våra olika inlärningsstilar dvs. det sätt vi bäst koncentrerar oss, processar och bearbetar ny information.

Häftet innehåller 30 utmaningar inom ämnesområdena svenska, matematik, geografi, motorik, natur och övrigt.

 

Säljs av Pedagogiska Idéer Syd.

 

Pris: 250:- exkl moms ( 265:- inkl moms )