Vuxenliv


 

Materialet innehåller 15 olika teman som t.ex. ”Jag”, ” Banker”, ”Sjukvård & SOS”, med förslag på lektionsinnehåll och arbetsmaterial som är kopieringsunderlag och som finns i två varianter. En för personer som läser och en för personer som behöver bildstöd. Bildstödet på arbetsbladen består av Pictogrambilder. De kan enkelt bytas ut mot andra bilder eller foton med hjälp av CD-skivan som medföljer.

Materialet kan förslagsvis användas inom ämnena samhällskunskap, verklighetsuppfattning och omvärldskunskap inom obligatoriska särskolans högstadium, gymnasiesärskolans individuella program och på grundläggande särvux (vuxenundervisningen för personer med utvecklingsstörning ).

Materialet lämpar sig även att användas inom Daglig verksamhet som ett komplement till annan verksamhet.

Säljs av Pedagogiska Idéer Syd.

Beställ här

Pris: 340 kr exkl. moms (360 kr inkl moms)

 Skriv ut den här sidan !