Att använda utmaningar som arbetssätt

UtmaningarUtmaningar är ett idéhäfte för pedagoger hur man kan jobba med hela kroppen och flera inlärningsstilar samtidigt och få en bra gruppsamanhållning.  Arbetssättet jobbades fram när vi fritidspedagoger skulle gå in och samverka med skolan. Utmaningar är ett arbetssätt där man jobbar och löser olika uppdrag i grupp. Det är ett lustbetonat sätt att lära sig på, eftersom man gör det genom lek, tävling tillsammans med andra.

Häftet består av 30 utmaningar i ämnesområdena svenska, matte, geografi, motorik, natur och övrigt.  Jag hoppas häftet ger idéer och föder nya utmaningar som era klasser behöver. Det är bara fantasin som kan sätta stopp.

Läromedlet är gjort för F-3, men det finns både förenklingar och tips på hur man kan göra det svårare. Kan användas både i förskola, F-3 och särskola.


Pris: 250:- exkl. moms För beställning ring Liz 0708-155401