Hygien och Egenvård

Hygien och egenvård


Materialet är ett  kopieringsunderlag och innehåller avsnitt om hygien och egenvård. Tanken är att eleverna ska lära sig mer om vad de själv kan gör för att hålla sig friska och vad de kan göra om de skulle bli sjuka.


Materialet består av faktablad om t.ex. handhygien, hårvård, tandvård och 35 olika åkommor som t.ex. halsont, magsjuka, huvudvärk, dålig andedräkt och sår.  Faktabladen finns i två varianter. Ett för personer som läser och ett för personer som behöver bildstöd. Bildstödet är pictogram. Bilderna kan enkelt bytas ut mot andra bilder eller foton, för alla arbetsblad finns på en Cd-skiva som medföljer.

Det finns även ett arbetsblad med frågor som kan användas i klassrummet eller ges som hemuppgift.


Materialet kan förslagsvis användas inom ämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, biologi, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


Materialet lämpar sig även att användas inom boende och daglig verksamhet som ett komplement till annan verksamhet.
Pris:- 350:- exkl. moms


För beställning ring Liz 0708-155401