Motorik och Rörelseglädje

Motorik och rörelseglädje


Är ett idé häfte för pedagoger hur man kan jobba med grovmotorik och lek. En tanke är att man inte ska vara beroende av en idrottssal utan med lite löst material kunna vara aktiv i ett större rum. Häftet vill belysa lekens betydelse, hur mycket man lär sig genom lek. Därför finns det lekanalyser på varje lek för att visa vilka moment som tränas. Jobbar man med ungdomar eller vuxna kan absolut använda materialet men kanske byta ut ordet lek mot träning/övning.

Häftet var tänkt förskola, F-3 men har även används av särskola och dagligverksamhet.Pris: 200:- exkl. moms 


För beställning ring Liz 0708-155401