Vuxenliv

Vuxenliv


Materialet innehåller 15 olika teman som tex.  Jag, LSS, affärer, sjukvård & SOS och fritid med förslag på lektionsinnehåll och arbetsmaterial.

Till de flesta arbetspassen finns arbetsblad som kan göras tillsammans eller ges som hemuppgift. Arbetsbladen finns i två varianter, till elever som läser och till elever som använder Pictogram. Man kan byta ut pictogrambilderna till annat bildstöd , för alla arbetsbladen finns på en  Cd-skivan som medföljer.


Materialet kan förslagsvis användas inom ämnena samhällskunskap, verklighetsuppfattning inom obligatoriska särskolans högstadium,.  individ och samhälle inom gymnasiesärskolans individuella program och inom särskild utbildning för vuxna.


Materialet lämpar sig även att användas inom daglig verksamhet som ett komplement till annan verksamhet.Pris : 340:- exkl. moms


För beställning ring Liz 0708-155401