Om oss

Vem är vi?

Vi är mor och dotter som båda jobbar inom skolverksamhet på olika sätt. Vi har ett brinnande intresse för anpassningar och att alla ska kunna delta på utifrån sina  förutsättningar. Detta genomsyrar både vårt arbete och våra läromedel.  Våra läromedel som vi säljer, är läromedel vi använt själv i undervisningen och sedan gett ut. Vi har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten ( SPSM) till några av våra läromedel. Några av våra läromedel är ett samarbete med Språkbruket, Hargdata. Vår grundtanke är att materialet ska vara idéhäften eller kopieringsunderlag. Det ska kunna gå och anpassa till olika elever och grupper med olika förutsättningar, så alla känner att de jobbar med samma sak.

Liz Åkesson har arbetar med personer med utvecklingsstörning nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Både som arbetsterapeut, speciallärare på träningsskole-nivån inom obligatoriska särskolan och nu jobbar hon inom särskild utbildningen för vuxna (Särvux).

Cecilia Åkesson är utbildad fritidspedagog och idrottslärare och har mer än 10 år i yrket. Hon har jobbat den största delen i grundskolan, men även i särskola och förskola. Cecilia har utbildat sig och sina hundar till pedagoghundsekipage. Pedagoghund är ett pedagogiskt verktyg att jobba med i skolverksamheter, Du kan läsa mer under fliken pedagoghund.