Pedagoghund

Pedagoghund

Ett pedagogiskt verktyg som kan användas både i grupp och enskilt. Vi kan jobba i verksamheter som tex. förskola, skola, daglig verksamhet och äldrevården. Tillsammans bildar hund och förare ett pedagoghundsteam. Föraren måste vara pedagogiskt utbildad för att få genomgå denna utbildning. Mer om utbildningen kan ni läsa på https://www.pedagoghunden.se/Yrkesutbildningar


Vad kan vi som pedagoghundsteam bidra med?

* Kan skapa mervärde på många olika sätt. En pedagoghund är mer kravlös vän, den tycker om dig som du är.

 

* Med lektioner/övningar med oss kan vi höja motivationen till inlärning/aktivitet.  Att leka fram det och göra det med en tredje part brukar vara mycket lättare att få motivationen att höjas.

 

* En pedagoghund kan inspirera till att våga leka. Många barn har svårt att leka med andra, samspelet behöver utvecklas. Att leka med en hund är kravlöst ingen som säger emot och man vågar säga vad man tycker och hur man själv skulle vilja göra leken.

 

* Kan skapa studiero och en må bra känsla.

 

* Jobba med konflikt och mobbing och utanförskap, med hjälp av hunden stärks gruppen och klassen när de har något gemensamt.

 

* Kan hjälpa till vid högläsning.

 

*Ökar livskvalité

 


 

Läs mer om oss eller få kontakt med oss

Cecilia Åkesson

Fritidspedagog/idrottslärare

 

tel.0709-419514

mail: cecilia@pedagogiskaideer.se

Facebook sida: www.facebook.com/pedagoghundsteam